U bent niet tevreden?

Bij Jah-Jireh geven we de zorg die we onze eigen ouders toewensen. Hier zetten wij ons iedere dag weer voor in. Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Het eerste contact is dan vaak met de teamcoach. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen.

Een cliënt kan zelf kiezen waar hij zijn klacht kenbaar maakt en wilt laten afhandelen. Een klacht kan formeel worden ingediend bij de klachtencommissie, maar er zijn ook diverse andere mogelijkheden om een klacht of een suggestie kenbaar te maken:

Bij de Cliëntvertrouwenspersoon

Voor cliënten die het prettig vinden om de klacht te bespreken met iemand van buiten de afdeling, is er de Cliëntvertrouwenspersoon. Zij overlegt op welke wijze de klacht het beste kan worden opgelost.

Bij de cliëntenraad

De Cliëntenraad zet zich in voor de belangen van de bewoners. Als er zaken zijn die opvallen of verbeterd kunnen worden, kan dat bij de Cliëntenraad onder de aandacht worden gebracht.

Bij de Klachtencommissie

Jah-Jireh heeft ook een klachtencommissie, waar men altijd terecht kan voor een klacht.

Meer informatie?

Voor verdere informatie over klachten kunnen cliënten terecht bij de Cliëntvertrouwenspersoon. Contactgegevens vindt u op het informatiebord in de centrale ruimte (Wageningen-Heerlen). Voor Rotterdam op de 6e verdieping.

Om ervoor te zorgen dat wij correct met uw klacht omgaan en deze zorgvuldig afhandelen, werken wij volgens een klachtenregeling. Alle klachten worden geregistreerd. Natuurlijk is er een geheimhoudingsplicht.

Klachtenregeling

De klachtenregeling bestaat uit 3 fasen:

LOGO_geschillencommissie.jpg
  1. Opvang, advies en informatie: Het doel is om u de mogelijkheid te bieden vragen of gevoelens van onvrede met iemand te bespreken.

  2. Bemiddeling bij klachten: Het doel is om via herstel van het contact en het vertrouwen tot een oplossing van het probleem te komen.

  3. Behandeling op basis van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg: Externe klachtencommissie.

Jah-Jireh Woonzorg is aangesloten bij De Geschillencommisie

Heeft u een advies?
Een klacht?
Een compliment?
Een suggestie?

Laat het ons weten via secretariaat@jah-jireh.nl t.n.v. Remi Peters