Wat verwacht Jah-Jireh Woonzorg van familieleden van bewoners?

Christenen zien het als hun verantwoordelijkheid voor ouderen te zorgen. Vooral als dit een familielid betreft. Zij doen dit graag en met liefde. Ook als een oudere een zorgindicatie heeft en professionele zorg ontvangt, is het dringend noodzakelijk om als familie voor onze ouderen te blijven zorgen. De bezuinigingsmaatregelen van de overheid hebben ertoe geleid dat een aantal zorgtaken niet langer worden vergoed. Alleen de geïndiceerde zorg, zoals ondersteuning bij wassen en aankleden, aanreiken van medicatie en verpleging wordt door professionele zorgverleners uitgevoerd. Daarnaast blijven nog vele zorgtaken over, zoals het schoonhouden van de woning, het verzorgen van de was, het doen van boodschappen en begeleiden naar de arts of het ziekenhuis. Voor deze taken wordt door de overheid in de meeste gevallen geen vergoeding gegeven en daarom zullen onze bewoners een beroep moeten doen op familieleden. Onze vrijwilligers worden uitsluitend ingezet in situaties waarbij familieleden om dringende redenen geen mogelijkheid hebben om onze bewoners te ondersteunen.

Zijn er logeerkamers beschikbaar voor familieleden die niet in de buurt wonen en op bezoek willen komen?

Ja, zowel op de locatie Wageningen als in Heerlen kunnen wij voor korte tijd een logeerkamer beschikbaar stellen. Vraag naar de mogelijkheden bij de medewerker facilitaire zaken van de betreffende locatie.