Cliëntenraad

De Stichting Jah-Jireh Woonzorg kent een cliëntenraad. Deze cliëntenraad denkt mee over zaken die direct of indirect van belang zijn voor onze cliënten. De cliëntenraad overlegt met de directie over het beleid van Jah-Jireh. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de kwaliteit van zorgverlening, de sfeer op de woongroep en het activiteitenaanbod aan cliënten.

De cliëntenraad van Jah-Jireh bestaat op de locaties uit 4 leden, waaronder veelal cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten. Als cliënten, familieleden of contactpersonen zaken hebben die aandacht behoeven of die verbeterd kunnen worden, kunnen zij vragen of leden van de cliëntenraad deze voor hen onder de aandacht brengen bij de directie.

Vragen voor de cliëntenraad kunnen in een gesloten envelop in de algemene brievenbus gedeponeerd worden onder vermelding van ‘cliëntenraad’.

Vragen kunnen vanzelfsprekend ook persoonlijk aan de leden van de cliëntenraad worden gesteld. Op het informatiebord in de Centrale ruimte (Wageningen-Heerlen) zijn de namen en de respectievelijke contactgegevens vermeld. Voor Rotterdam op de 6e verdieping.