Vrijwilligerswerk bij Jah-Jireh

Onze Stichting verheugt zich in de steun van een groot aantal vrijwilligers, die zich dag in dag uit inzetten voor het tastbaar maken van hun liefde voor hun oudere en/of kwetsbare vrienden.

Deze vrijwilligers ervaren niet alleen wat het voor degenen betekent voor wie zij zich zo inzetten; zij ervaren ook hoe het hun eigen leven verrijkt. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen!

Méér dan 200 vrijwilligers zetten zich op de verschillende locaties in als:

  • verzorger van maaltijden

  • buddy: boodschappen, huishoudelijke klusjes, ondersteuning bij gebruik multi-media of communicatie enz.

  • begeleider bij zang of andere activiteiten

  • vervoer en/of begeleiding bij bezoek arts, ziekenhuis of therapeut

Jah-Jireh Woonzorg hecht veel waarde aan de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. De overheid stuurt aan op een zogenaamde ‘participatiesamenleving’. Hierin neemt iedereen die dat kan verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven en omgeving en speelt de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende rol. Dit betekent dat steeds minder een beroep kan worden gedaan op professionals en steeds meer wordt verwacht van mantelzorgers en vrijwilligers. Op alle locaties van Jah-Jireh Woonzorg zijn zij onmisbaar, omdat zij de professionele zorg aanvullen met tal van diensten en activiteiten die vooral gericht zijn op het welzijn en welbevinden van de bewoners.

Werkomschrijving

Als vrijwilliger kunt u ingezet worden op diverse afdelingen en hulp bieden bij verschillende activiteiten. Als keukenvrijwilliger helpt u bijvoorbeeld bij de bereiding van de warme maaltijden voor onze bewoners. Als ziekenhuisvrijwilliger begeleidt u onze bewoners bij afspraken in het ziekenhuis. Houdt u van gezelligheid en creativiteit? Dan kunt u ondersteuning bieden als vrijwilliger op de dagbesteding. Ook is er behoefte aan vrijwilligers die onze bewoners kunnen helpen bij hand- en spandiensten, het doen van boodschappen of die gewoon eens gezellig een wandeling willen maken of een kopje koffie willen drinken met onze bewoners.

MEEDOEN?

Bent u sociaal, empathisch, geduldig en betrokken en zou u graag iets willen betekenen voor onze oudere en hulpbehoevende geloofsgenoten? Dan maken wij graag gebruik van uw hulp! Ook als u een bewoner of familielid bent, kunt u zich aanmelden.

Geef je op als vrijwilliger bij:

wageningen@jah-jireh.nl

rotterdam@jah-jireh.nl

heerlen@jah-jireh.nl