Zijn jullie locaties te typeren als verzorgings- of verpleeghuis?

Nee. In een verzorgings- of verpleeghuis kunnen mensen alleen terecht als zij een zogenaamd zorgzwaartepakket (ZZP) hebben. Daaruit blijkt dat iemand intensieve zorg nodig heeft. In Nederland gaan steeds meer verzorgingshuizen sluiten, omdat de overheid wil dat mensen langer thuis blijven wonen. Bij ons zijn wonen en zorg daarom gescheiden. Onze bewoners huren een woning bij of via ons en ontvangen de benodigde zorg thuis. In deze setting kunnen wij ook intensieve zorg leveren. Opname in een verpleeghuis kan hierdoor vaak worden voorkomen of uitgesteld.

Kunnen jullie zorg bieden als een BOPZ-maatregel bij iemand is opgelegd?

Voor eventuele mogelijkheden en onmogelijkheden in deze situatie adviseren wij u via onze contactpagina contact op te nemen met onze zorgmanager.

Wat moet ik doen als een locatie van Jah-Jireh voor mij achteraf geen passende woonsetting blijkt te zijn?

Het is mogelijk dat korte of langere tijd na uw verhuizing naar een van onze locaties blijkt dat de woonsetting niet aan uw wensen voldoet of niet langer geschikt voor u is. Misschien heeft u heimwee naar de omgeving waar u vandaan kwam. Misschien is uw zorgbehoefte toegenomen en is zelfstandig wonen niet langer verantwoord. Als dergelijke situaties zich voordoen, kunnen onze medewerkers u ondersteunen bij het vinden van een passende woonvorm.