Waar komt de naam Jah-Jireh vandaan?

Meer dan twintig jaar geleden besloten enkele Getuigen van Jehovah in Engeland een woonvoorziening voor Getuigen door Getuigen op te richten. Zij zochten daarvoor een geschikte naam en vonden deze in Genesis 22:14. Vervolgens werd deze naam internationaal wettelijk beschermd. Inmiddels zijn niet alleen in Engeland, maar ook in Nederland, Zuid Korea, Canada, en Tsjechië zorgvoorzieningen die deze beschermde naam dragen. In de nabije toekomst zal dit initiatief onder dezelfde naam in nog meer landen uitgewerkt worden.

Waarom is het particuliere initiatief voor het opzetten van onze zorgvoorzieningen genomen?

De ideale situatie is dat ouderen worden verzorgd door hun kinderen of andere familieleden. De duizenden Getuigen die in zorgcentra verblijven, tonen aan dat dit niet altijd mogelijk of gewenst is. Hoewel veel Getuigen gelukkig zijn in de bestaande zorgvoorzieningen, vinden de meeste het toch prettiger om, indien mogelijk, in een setting te worden verzorgd waarin medebewoners en verzorgers dezelfde normen en waarden hebben als zij. Hierdoor wordt hun eigen identiteit gewaarborgd en hun welbevinden vergroot.

Wat voor instelling is Stichting Jah-Jireh Woonzorg?

Stichting Jah-Jireh Woonzorg voldoet aan de vereisten van de Wet Toelating Zorginstelling (WTZi) en de transparantie-eisen welke zijn verwoord in het uitvoeringsbesluit WTZi. Deze behelzen onder andere dat er een Raad van Toezicht en een Cliëntenraad is en dat correcte financiële verslaglegging wordt gedaan. De stichting kan zelf zorg leveren. Tot eind 2016 liet zij de zorg echter door derden leveren, zijnde professionele gerenommeerde instanties op het gebied van zorgverlening. Met ingang van 1 januari 2017 wordt de zorg op de locaties Wageningen en Rotterdam door Jah-Jireh zelf verzorgd. De zorg in Heerlen wordt op dit moment nog door derden geleverd. De Stichting verhuurt eigen appartementen of bemiddelt in het tot stand komen van huurcontracten met andere verhuurders. De voorzieningen van stichting Jah-Jireh Woonzorg zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Vereniging Vrienden Van Jah-Jireh.

Is wonen op een locatie van Jah-Jireh Woonzorg voor mij de juiste keuze?

Verhuizing naar één van onze locaties is een ingrijpende beslissing die goed overwogen dient te worden. Het is verstandig hierover met personen in de naaste omgeving goed overleg te plegen. In de meeste gevallen zal een verhuizing naar onze locaties betekenen dat men zijn vertrouwde omgeving, inclusief de christelijke gemeente waar men misschien al een lange geschiedenis heeft en vele contacten heeft opgebouwd, verlaat. Soms komt men verder van de kinderen te wonen. Besloten moet worden of deze nadelen opwegen tegen de voordelen van het wonen met en verzorgd worden door geloofsgenoten.

Wat zijn de kosten voor het wonen op jullie locaties?

Omdat onze locaties verschillend van opzet zijn, zijn de woonkosten per locatie anders. Als u wilt weten welke locatie het beste past bij uw zorgbehoefte, welke kosten u daar kunt verwachten en voor welke vormen van financiële ondersteuning u in aanmerking komt, kunt u via ons contactformulier contact met ons opnemen.

Ondervindt Jah-Jireh Woonzorg negatieve gevolgen naar aanleiding van de bezuinigingen van de overheid?

Ook Jah-Jireh Woonzorg heeft te maken met de bezuinigingsmaatregelen in de zorg. Zo zijn er steeds meer zorgtaken die niet langer worden vergoed en waarvoor bewoners een beroep moeten doen op hun sociale netwerk. Ons grote voordeel is dat onze locaties geen verzorgingshuizen zijn die met sluiting bedreigd kunnen worden. Wij zijn namelijk georganiseerd volgens het door de overheid gewenste concept waarbij wonen en zorg gescheiden zijn. U woont bij ons zelfstandig met zorg aan huis.