Kortdurend verblijf - HOSPICE

De logeergelegenheid bij Jah-Jireh kan breed worden ingezet: Als hospice, maar ook als logeergelegenheid voor kortdurend zorgverblijf.

Kortdurend verblijf

Hos1.jpg

Mantelzorgers staan soms 24 uur dag in dag uit klaar voor familie of vrienden. Ook zij moeten er soms even tussenuit. Even bijtanken en nieuwe krachten opdoen. De zekerheid dat degenen waarvoor zij zorg dragen niets te kort komen geeft rust en maakt het mogelijk zich even te ontspannen. Kortdurend verblijf bij Jah-Jireh maakt dat mogelijk. Beide partijen zijn er gewoon even ‘helemaal uit’.

De kosten voor een dergelijk kortdurend verblijf bedragen € 40,00 per nacht, all inclusive (excl. kosten voor de zorg)

Logeren

Voor naasten en andere betrokkenen bestaat de mogelijkheid gebruik te  maken van de logeergelegenheid, inclusief een maaltijdvoorziening.  Logeeropvang is ook mogelijk voor cliënten met een WLZ indicatie die thuis  zorg ontvangen.

Hospice

Hos3.jpg

Gedurende de allerlaatste levensfase is men uiterst kwetsbaar en is de behoefte aan liefdevolle zorg, maar zeker ook aan begrip van het allergrootste belang. Wat geloof je, wat voel je? Wat hoor je graag van de mensen die om je heen staan?

Het zorgteam en de vrijwilligers bij Jah-Jireh Woonzorg begrijpen hun  cliënten. Ze weten wat ze geloven, hoe ze denken en wat ze willen. Ze  weten waar ze naar uitkijken en kunnen ze daarom op de best mogelijke  manier bijstaan. Niet alleen qua zorg. Een goed geoutilleerde Hospice,  gecombineerd met liefdevolle, betrokken en deskundige zorg, maakt die  laatste levensfase zo comfortabel mogelijk.