Functionaris Gegevensbescherming

Jah-Jireh heeft een FG, Functionaris Gegevensbescherming, of DPO, Data Protection Officer aangesteld in het kader van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze functionaris is te bereiken onder michael.teer@jah-jireh.nl

Privacy in de zorg

avg-antagonist.png

Privacy is belangrijk, zeker in de zorg waar heel persoonlijke gegevens worden gedeeld. Jah-Jireh neemt privacy heel serieus en alle medewerkers zijn gehouden zich aan een door hen ondertekend reglement te houden.

 Jah-Jireh houdt voor het uitoefenen van haar werkzaamheden privacy-gevoelige gegevens vast. Onze PRIVACY POLICY omschrijft welke persoonsgegevens Stichting Jah-Jireh Woonzorg verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

De website van Jah-Jireh kent een eigen PRIVACY STATEMENT.