Gouden PREZO Kwaliteits Keurmerk

De Stichting Jah-Jireh Woonzorg heeft op 30 mei 2018 het Gouden PREZO Kwaliteitskeurmerk behaald voor de vestiging Wageningen. Donderdag 14 maart 2019 was de audit voor de locatie Rotterdam. Ook hier werd dit Gouden Kwaliteitskeurmerk behaald.

PreZo.jpg

Dit certificaat is een erkenning van de inzet die wordt verricht om aan de meest recente en strenge kwaliteitseisen in de zorg te voldoen.

Woensdag 12 september 2018 uur werd het bijbehorende certificaat officieel uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in onze locatie Wageningen en woensdag 12 juni 2019 was de beurt aan Rotterdam.

perspekt prezo

In  Nederland worden verschillende systemen gehanteerd om de kwaliteit te meten en inzichtelijk te maken. Jah-Jireh Woonzorg heeft gekozen voor het kwaliteitssysteem PREZO van Perspekt. PREZO is afgeleid van PREstaties in de ZOrg en stuurt op gemeten prestaties. De “Norm voor Verantwoorde Zorg” is daarbij leidend.

perspekt.JPG

PREZO kent 15 prestaties, die van toepassing zijn op de zorg bij Jah-Jireh, w.o. kwaliteit van wonen- en leefsituatie, participatie, mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden en gezondheid. PREZO-prestaties refereren aan uitkomsten van bijvoorbeeld onderzoeken naar klachten of tevredenheid. Op basis hiervan worden verbetertrajecten gedefinieerd en geïnitieerd.

Interne audits monitoren in hoeverre de praktijk aansluit bij de gedefinieerde kwaliteitseisen.