Personeelssamenstelling

Bij Jah-Jireh Woonzorg zetten wij ons in voor de gezondheid en het welzijn van onze cliënten en helpen hen om zo prettig mogelijk oud te worden. Op hun eigen manier, in hun eigen omgeving en met zoveel mogelijk gebruik van hun eigen mogelijkheden.

Daarbij begrijpen we dat ieder mens uniek is en een eigen geschiedenis heeft, een eigen context met eigen netwerk en naasten, eigen mogelijkheden en dus ook verschillende doelen kan of wil behalen.

Om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden, doen we onze best onze cliënten en hun specifieke behoeften zo goed mogelijk te leren kennen.

We leveren zorg met vakbekwame en betrokken medewerkers in samenwerking met familieleden en mantelzorgers. Vrijwilligers spelen hierbij ook een onmisbare rol.

Dat vraagt van ons als organisatie, in de voortdurend veranderende omstandigheden van zowel cliënten als hun omgeving, flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Jah-Jireh Woonzorg heeft voorheen samengewerkt met regionale zorgaanbieders, maar is sinds 1 januari 2017 een zelfstandige zorgorganisatie. De respectievelijke woongroepen in Rotterdam, Wageningen en Heerlen bestaan ruim 6 jaar. Binnen de woongroepen staat de cultuursensitiviteit op de voorgrond en niet het ziektebeeld. Dat vergt van de medewerkers inlevingsvermogen en aanpassing aan de levenswijze en gebruiken van de cliënt.

Daarbij hebben de ontwikkelingen in de zorg ook zijn tol geëist en zien wij het als missie om het beroep van zorgverlener weer aantrekkelijk te maken en te houden.

De kwaliteit van leven van al onze cliënten hangt nauw samen met deskundigheid van onze professionals. Echter een strategische personeelsplanning raakt alle lagen en afdelingen van een zorgorganisatie. We gaan niet ‘over’ mensen maar ‘met’ mensen. Dat is de beste motivatie voor medewerkers.

Dat alles vraagt interactie, het betrekken van onze medewerkers en bewustwording van het feit dat de toekomst veranderingen met zich meebrengt die hun weerslag hebben op de organisatie én op hen zelf. Wat er ook gebeurt en wat er ook verandert, de blik in de ogen van je cliënt blijft de allerbelangrijkste leidraad.

We dagen onze mensen uit en geven hen de ruimte en de mogelijkheden om over hun eigen duurzame inzetbaarheid na te denken. Wat heb jij nodig om je vak op een gezonde en deskundige manier te blijven uitoefenen en waar zit jouw uitdaging? Dat is het uitgangspunt. Door de strategische personeelsplanning en de duurzame inzetbaarheid van uw mensen met elkaar te verbinden, bouwen we aan een nog sterkere en betere organisatie.

Op dit moment dragen we in onze locatie Wageningen de zorg voor ongeveer 65 cliënten waarvan 25 met VPT. We werken met 3 teams die gecoached worden door een verpleegkundige.

Reeds in het eerste jaar van onze zelfstandigheid hebben we opleiding en blijven leren één van de pijlers van onze organisatie gemaakt. Bij trots op onze zorg hoort verantwoordelijkheid van zowel de organisatie als van de professional.

Op dit moment bestaat onze personeelssamenstelling in Wageningen uit de volgende deskundigheid:

samenstelling personeel.jpg

SBB Leerbedrijf, VenVN en Noordhoff-Health

We zijn een erkend SBB leerbedrijf en bieden behalve onze eigen medewerkers een uitdagend opleidingsklimaat, ook leerlingen van buitenaf die mogelijkheden.

sbb.jpg

We investeren behalve op de zorgprofessionals ook op HRM. We zien onze leerlingen als kansen. Daarbij overleggen we voor eindopdrachten van leerlingen altijd met welke opdracht wij het verschil maken. Zo ontwierpen we al en beweegwaaier voor zorgprofessionals die landelijk is geïntroduceerd. Zwaktes worden kansen. Samen maken we de zorg weer een sector om trots op te zijn.

Ook is een uitbreiding sociale kaart met SOG plus handleiding uitgewerkt in overleg met onze huisartsen.

noordhoff.jpg

Al onze medewerkers zijn lid van de VenVN. Alle medewerkers maken gebruik van de scholingsbibliotheek van Noordhoff-Health. Een aantal scholingen zijn jaarlijks verplicht. Denk daarbij aan voorbehouden- en risicovolle handelingen. Behalve de verplichte scholingen hebben medewerkers de mogelijkheid zich via de bibliotheek op vrijwillige basis te verdiepen en verder te ontwikkelen en te bekwamen in hun vak. Voor elke met goed gevolg behaalde module worden de accreditatiepunten met een rechtstreekse koppeling direct bijgeschreven in hun portfolio bij de VenVN.

We anticiperen snel door behalve met reguliere opleidingen ook korte intensieve trainingen in te zetten waar vrijwel elke medewerker mogelijkheden voor heeft. We werken samen met externe partners en vragen hun inzet tijdens teamoverleggen. We kijken niet naar wat niet kan, maar benutten creatief alle mogelijkheden.


Wat heb jij nodig om elke dag weer de beste zorg te kunnen geven?