Onze zorg

Bij Jah-Jireh Woonzorg krijgt u alle zorg die u thuis nodig hebt. Naast de  reguliere zorg leveren wij complexe en specialistische zorg en behandeling  aan huis. Voor wat betreft de locatie Wageningen zelfs 24 uur per dag, 7  dagen per week. Voor langere tijd, bij een blijvende beperking of ziekte, of  tijdelijk na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Ook in de laatste  levensfase zijn wij er voor u.

zorg.JPG

Wij leveren zowel zorg uit de ZVW als WMO en WLZ middels VPT.

Zorg die Jah-Jireh aan huis verzorgt, wordt op basis van indicatie geleverd  vanuit de WMO en ZVW. Bij voorkeur op basis van een restitutiepolis,  middels een VPT (Volledig Pakket Thuis) of PGB (Persoons Gebonden  Budget).

Ook als u, als de partner van een cliënt zelf geen zorg behoeft, kunt u vanzelfsprekend samen bij ons komen wonen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie)  kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij  ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de  uitvoering van langdurige zorg. Als u wilt weten wat cliëntondersteuning  precies inhoudt en wat dit voor u kan betekenen, vindt u alle informatie in  het document CLIËNTONDERSTEUNING WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)

Of bezoek de INFORMATIEPAGINA van Menzis. 

Begeleiding

Door bepaalde omstandigheden kunt u te maken krijgen met problemen op diverse levensgebieden. Wij bieden u dan de ondersteuning die nodig is. Bijvoorbeeld bij het leren omgaan met uw handicap of beperking; het aanbrengen van een dagstructuur; het ordenen van uw administratie en het oppakken van een dagbesteding. Wij bieden deze begeleiding aan bewoners met psychosociale of psychiatrische problematiek.

Behandeling

Bij Jah-Jireh Woonzorg heeft u toegang tot de diensten van meerdere behandelaren. Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van ouderen, dementie, Parkinson of revalidatie en helpen u uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden of te verbeteren. Behandeling aan huis kan worden geboden door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, casemanager dementie en psycholoog.

Dagbesteding

Op al onze locaties kunnen bewoners met extra begeleidingsbehoefte vanwege dementie, een psychische aandoening of een verstandelijke en/of lichamelijke beperking gebruik maken van dagbesteding. Op de dagbesteding worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals bewegings- en geheugenactiviteiten, gespreksgroepen en creatieve activiteiten.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp kan bestaan uit het schoonhouden van uw huis, het verzorgen van uw was en het doen van boodschappen. Door aanpassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is het sinds 2015 niet meer vanzelfsprekend dat u deze hulp vergoed krijgt. Een WMO-consulent van de gemeente waar u woont, bepaalt na beoordeling van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt.