Kwaliteitssysteem

logo-perspekt.jpg

In  Nederland worden verschillende systemen gehanteerd om de kwaliteit te meten en inzichtelijk te maken. Jah-Jireh Woonzorg heeft gekozen voor het kwaliteitssysteem PREZO van Perspekt. PREZO is afgeleid van PREstaties in de ZOrg en stuurt op gemeten prestaties. De “Norm voor Verantwoorde Zorg” is daarbij leidend.

PREZO kent 15 prestaties, die van toepassing zijn op de zorg bij Jah-Jireh, w.o. kwaliteit van wonen- en leefsituatie, participatie, mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden en gezondheid. PREZO-prestaties refereren aan uitkomsten van bijvoorbeeld onderzoeken naar klachten of tevredenheid. Op basis hiervan worden verbetertrajecten gedefinieerd en geïnitieerd.

Interne audits monitoren in hoeverre de praktijk aansluit bij de gedefinieerde kwaliteitseisen.

Het Gouden Kwaliteitskeurmerk werd in 2018 behaald in de locatie Wageningen en in 2019 in de locatie Rotterdam.

zorgkaart nederland

De zorg bij Jah-Jireh Woonzorg wordt ook op de website van Zorgkaart Nederland heel hoog gewaardeerd. Wageningen krijgt het cijfer 9,0 en Rotterdam 9,1 (juni 2019). Op Zorgkaart Nederland kunnen cliënten en mantelzorgers hun waardering weergeven op 9 verschillende gebieden.

Kwaliteitsverslag

Kwaliteit moet aantoonbaar zijn. Jah-Jireh deelt haar inspanningen om de kwaliteit van haar zog voortdurend te verbeteren graag met u. U leest er alles over in onze KWALITEITSVERSLAGEN 2017 en/of 2018!

Kwaliteitsplan

Het Kwaliteitskader Zorg vraagt van elke zorgverlener een KWALITEITSPLAN op te stellen.