Algemeen Nut Beogende Instellingen

Stichting Jah-Jireh Woonzorg is een ANBI instelling en geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer 8187.82.936.

KvK 24425068

Vestigings- en Postadres: Hartenseweg 50, 6704 PZ  Wageningen

Doelstelling

Jah-Jireh Woonzorg biedt op drie locaties in Nederland zorg en dienstverlening in een veilige en vertrouwde woonomgeving voor oudere en hulpbehoevende Getuigen van Jehovah.

Beleid

Bij Jah-Jireh Woonzorg krijgt u alle zorg die u thuis nodig hebt. Naast de reguliere zorg leveren wij complexe en specialistische zorg en behandeling aan huis. Voor wat betreft de locatie Wageningen zelfs 24 uur per dag, 7 dagen per week. Voor langere tijd, bij een blijvende beperking of ziekte, of tijdelijk na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Ook in de laatste levensfase zijn wij er voor u.

Wij leveren zowel zorg uit de ZVW als WMO en WLZ middels VPT.

Zorg die Jah-Jireh aan huis verzorgt geschiedt vanuit de WMO en ZVW. bij voorkeur op basis van een restitutiepolis, middels een VPT (Volledig Pakket Thuis) of PGB (Persoons Gebonden Budget).

Het welzijn van onze bewoners is leidend voor ons beleid en ons handelen.

Bestuur

Jah-Jireh kent een raad van Bestuur, bestaande uit een voorzitter en een mede bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit 4 personen en houdt, met inachtneming van de Governancecode Zorg, toezicht op het beleid van het bestuur en de uitvoering daarvan.
Zie ons ORGANOGRAM

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en fungeert als primaire adviseur van die Raad.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Cisca van Driel – Voorzitter
John van Keulen – Vice Voorzitter
Luuk van der Veen
Henry Lowe

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de algehele dagelijkse leiding van de Stichting.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Albert de Goede – Voorzitter
Eunice Willemstein

verantwoording

JAARREKENING STICHTING JAH-JIREH WOONZORG

Beleidsplan en activiteitenverslag

jaarverslag activiteiten