slide_wageningen_web
Jah-Jireh Woonzorg
slide_heerlen_web
slide_visie

Jah-Jireh Woonzorg Nederland

Jah-Jireh is een stichting die tot doel heeft het leveren van professionele intra- en extramurale zorg voor en door Jehovah’s getuigen. Die zorg voldoet aan alle wettelijke en professionele vereisten. Zowel de bewoners, verzorgenden en vrijwilligers zijn getuigen van Jehovah en hanteren dus dezelfde bijbelse normen en waarden.

In 2010 is een belangrijke stap gezet aan de Kelloggplaats te Rotterdam. In een convenant gesloten met woningbouw Woonstad Rotterdam en zorgverlener Laurens werd overeengekomen dat er 44 twee- en drie-kamer appartementen beschikbaar kwamen op de 5e, 6e, 7e en 8e verdieping en op termijn in totaal 72 appartementen.Er zijn nu 66 appartementen door onze woongroep in gebruik genomen. En hebben we 69 bewoners.

Op dit moment beheert de stichting naast het zorgcentrum in Rotterdam sinds Januari 2013 een tweede zorgcentrum in Wageningen. In dit zorgcentrum zijn 80 appartementen.
Er zijn inmiddels 55 appartementen in gebruik met 71 bewoners.
In Wageningen kan naast reguliere zorg ook intensieve zorg worden gegeven. Voor meer informatie zie onze nieuwsberichten van 5 en 19 juli 2013.

Vanaf begin 2015 gaan we ook starten in Heerlen waar in 2014 de  60 appartementen worden verbouwd naar de eisen van deze tijd.

 

Foto’s